Kina 2005

Kina 2/9-11/9 2005

Det omfattende dokumentationsmateriale i forbindelse med turen til Kina er 7. oktober 2005 rundsendt på CD til alle medlemmer.

Billede fra vores generalforsamling i Beijing.