Jubilæum 2013

Jubilæum 2013

Jubilæum - PILA 25 år - afholdt 20.-21. september 2013.

Sted: Schæffergården, Gentofte

Emne: "Verden er af lave - hvad er den lavet af?"

Deltagere: 11: Benny, Bjarne, Bjørn, Egon, Ewald, Flemming, Freddie, Hans-Ole, Jens Erik, Leif, Mogens

Skål før jubilæumsmiddagen.

PILA 25 års jubilæumstale af Mogens Kring:

PILA 25 aars jubilaeumstale af Mogens Kring

Referat fra generalforsamlingen:

PILA generalforsamling Gentofte 2013

Indkaldelse 2013

Kopi af indkaldelsen sendt pr e-mail til alle medlemmer i maj 2013:

PIL-A Jubilæumsarrangement 2013 - tilmeld dig nu!

Kære alle PILerødder,

Temaet

ligger nu fast og hedder ”Verden er af lave – hvad er den lavet af?"

Vi har aftaler på plads med ikke mindre end 3 spændende ressourcepersoner som vi kan lægge arm med.

Overskrifterne - som du kan se i programmet - er en vifte af Globale/Nationale-, Økonomiske-, Politiske-, Industrielle-, Teknologiske-, Organisatoriske-, Sociale- og Menneskelige- udviklingstendenser. Altså virkelig et bredt perspektiv.

Schæffergården

Vi har valgt Schæffergården som jubilæumslokation. Vores festmiddag indtager vi fredag aften i et privat lokale også på Schæffergården, og der er overnatning til alle i enkeltværelser.

Tidspunktet

er fredag den 20. september kl 11:45 - lørdag den 21. september kl 11:45

Vi har valgt at lave et koncentreret og indholdsrigt arrangement på 24 timer - og ikke på 48 timer, som det oprindeligt var ideen. Og takket være et godt netværk, og ved at tage af PIL-A kassen - kan vi holde prisen på 2.000 DKK.

På den måde håber vi at alle har lyst, tid og økonomi til at deltage.

Program og tilmelding

Se PIL-A Jubilæumsprogram.

Skriv en Tilmelding.

Mange PIL-A jubilæumshilsner

Ewald, Freddie og Mogens

Program 2013

Version 14. maj 2013


"Verden er af lave - hvad er den lavet af?"

PIL-A Netværket

20. – 21. september, 2013

Fredag den 20. september

11.45 Ankomst

12.00 Bordet rundt/siden sidst

12.45 Let frokost

13.15 Bordet rundt / siden sidst (fortsat)

14.00 Tema 1: Dansk økonomi i et globalt perspektiv

• Martin Madsen, chefrådgiver, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

15:30 Pause - eftermiddagskaffe/the

16.00 Tema 2: Den teknologiske udvikling i et dansk og globalt perpektiv

• Preben Mejer, direktør, videnscentret Innovation Lab

17.30 Slut på eftermiddagens program

18.30 Festmiddag / 25 års jubilæumsmiddag i eget selskabslokale.

Lørdag den 21. september

08.15 Morgenbuffet

09.00 Tema 3: Erhvervslivet og samfundet

• Per Thygesen-Poulsen, journalist og forfatter

10:30 Pause - frugt og biscotti

10.45 Generalforsamling, evaluering af årsmødet

11.45 Slut på PIL-A årsmødet.


Priser og tilmelding

Prisen er 2000 DKK - og inkluderer bl.a. middag fredag, overnatning i enkeltværelser og morgenbuffet lørdag.

Beløbet bedes indbetalt til PIL-As konto i Danske Bank - registreringsnummer 3167 kontonummer 3167423957 inden den 1. juli 2013.

Du kan se listen over tilmeldte her - og du kan tilmelde dig: Tilmeldte - nyeste version.

Efter 1. juli 2013 er tilmelding og betaling bindende.

Kontingent 200 DKK for året 2013 bedes betalt kontant til Mogens under generalforsamlingen, eller indbetalt sammen med ovennævnte 2.000 - dvs ialt 2.200.